header-img

September 2023

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

Voorwoord

Het toerisme in Nepal trekt weer aan en dat is economisch gezien goed nieuws voor Nepal. Tijdens en vlak na de coronapandemie zakte de hele toerismesector, een belangrijke inkomstenbron voor Nepal, volledig in elkaar. Hotels en reisorganisaties werden gesloten of ontsloegen tot wel 90% van hun medewerkers. Gidsen en sherpa’s hadden geen werk meer.

Met de komst van 476.000 toeristen in het eerste half jaar van 2023 is het aantal toeristen in vergelijking met vorig jaar met bijna 100% gestegen (bron: Nepal Tourism Board) maar nog niet op het niveau van voor de pandemie. Er is goede hoop dat volgend jaar dat niveau wel wordt bereikt.

En in deze nieuwsbrief nog meer goed nieuws en met name over Alisha en Khrisna, twee van de jongeren uit het weeshuis Bright Nepal.

Veel leesplezier.

Project Sunwar
Stichting Kanchi betaalt de kosten voor de opleiding van kansarme kinderen.

Vanaf dit schooljaar gaan wij een vader en moeder van 3 kinderen helpen die de kosten voor school niet kunnen betalen. Tot aan de coronapandemie had de vader werk en ging zijn oudste dochter naar school. Maar helaas is hij zijn werk kwijt geraakt. Het gezin heeft geen inkomsten en de twee jongste kinderen gaan niet naar school. Zodra de vader weer werk heeft zullen wij gezamenlijk bekijken welk deel van de kosten hij kan betalen maar voorlopig hebben zij geen zorgen over de opleidingen van hun kinderen.

Sandhy is 16 jaar oud en zit in het laatste jaar van het reguliere onderwijs.

Sampanda is 7 jaar en gaat naar klas 3.

Sanjog is 3 jaar en gaat nu voor het eerst naar school.

In onze vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat de 4 kinderen uit het weeshuis Helpless Colony, vallend onder ons project Sunwar, door zouden gaan naar een volgend leerjaar. Twee van de kinderen hebben afgelopen jaar hun SEE examen gehaald (examen aan het einde van de middelbare school) en gaan niet verder studeren. De andere 2 kinderen vervolgen hun opleiding. Omdat ook de Helpless Colony moeite heeft met het vinden van voldoende financiële middelen om alle kinderen naar school te laten gaan, ondersteunen wij nóg 3 kinderen uit het weeshuis Helpless Colony zodat 5 kinderen op kosten van onze stichting naar school kunnen gaan.

Sammaan ECD
Stichting Kanchi bouwt leslokalen voor kleuters in regio Kapilvastu.

De bouw van het ECD lokaal in Yashodhara, Kapilvastu is zo goed als afgerond. Alleen de schilderwerkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Zodra het lokaaltje klaar is zullen kleuters in de omgeving van Yashodhara eindelijk een goed klaslokaal hebben. Onderwijs bij iemand thuis of in de openlucht is dan verleden tijd.

Bright Nepal
Stichting Kanchi ondersteunt het weeshuis in Kathmandu met goed onderwijs voor de kinderen.

De 4 kinderen die afgelopen jaar hun SEE examen hebben gehaald zijn doorgegaan naar college. Dit is een 2 jarige opleiding en bij een goed resultaat kunnen ze dan eventueel door gaan naar de universiteit.
Stichting Kanchi heeft besloten ook de kosten voor deze college-opleiding te betalen.

In de nieuwsbrief van september 2020 hebben wij gemeld dat één van de kinderen, Alisha, in 2018 een gehoorbeschadiging heeft opgelopen en niet meer kon horen. De oplossing was om een Cochlear implantaat te plaatsen. Helaas zijn de kosten voor een dergelijk implantaat en de daarmee gepaard gaande operatie, zeer kostbaar.
Wij zijn zeer blij om te kunnen melden dat Rama, de directrice van het weeshuis, na vele jaren van lobbyen, het ziekenhuis en een aantal geldschieters bereid heeft gevonden om de operatie te laten uitvoeren. Onlangs heeft Ronald via videobellen weer met Alisha kunnen praten. Heel bijzonder.
Wij willen Rama complimenteren met haar inzet waarmee ze dit voor elkaar heeft gekregen.

En in de nieuwsbrief van december 2020 vertelden wij dat Khrisna ernstig ziek was, hij had namelijk beenmergkanker. Nu 3 jaar en vele behandelingen verder kunnen wij melden dat het goed met hem gaat. Voorlopig moet hij nog maandelijks worden gecontroleerd, maar hij heeft zijn college afgemaakt en zoekt momenteel naar een baan.

Barhabise
Stichting Kanchi ondersteunt kleuters en peuters door het verstrekken van pennen, schriften, tekenpapier, kleurpotloden, rugzak, drinkbeker en een lunchbox.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het project Barhabise onzeker was omdat ook een andere organisatie ons project heeft geadopteerd. Deze organisatie heeft dit jaar de kosten voor de schoolspullen op zich genomen. Wij gaan contact zoeken met de andere organisatie om te onderzoeken hoe we gezamenlijk dit project kunnen ondersteunen en begeleiden.