header-img

September 2021

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

In deze nieuwsbrief:

  1. de Covid Situatie in Nepal : we hopen op betere tijden
  2. ons project Bright Nepal : eindelijk weer les
  3. taaie en saaie stof : wet- en regelgeving
  4. hoort zegt het voort

Covid situatie

In Nepal gaat het vaccinatieprogramma traag maar gestaag. Het land ontvangt vaccins uit Amerika, China en India. De situatie in het land is nog lang niet hetzelfde als voor Covid uitbrak.

Het toerisme ligt zo goed als stil. Hotels hebben vrijwel geen gasten en winkels in het toerisme geen klanten. Een deel van de scholen is open maar een deel blijft ook dicht vanwege de angst voor besmettingen. Per district worden andere regels gehanteerd afhankelijk van het aantal besmettingen. De angst voor een volgende golf is groot en

de overheid kent geen steunprogramma’s zoals wij die hier kennen. Het is voor veel Nepalezen dan ook een moeilijke periode. Maar wij laten onze kinderen niet in de steek!

Project Bright Nepal

Tussen de nieuwsbrief van mei en deze nieuwsbrief hebben we niet stil gezeten. 

De meeste van onze kinderen konden geen onlinelessen volgen op school. Ook de vooruitzichten tot heropening waren (en zijn) zeer onzeker. Al meer dan een jaar hadden onze kinderen slechts sporadisch onderwijs gevolgd. Hier moesten we wat aan doen.

Na uitvoerig en intensief overleg met onze contactpersonen Sanjay en Sushma en de directrice van het weeshuis Rama, hebben we besloten om de kinderen naar een andere school over te plaatsen. Deze nieuwe school zorgt voor qualitatief zeer goede online lessen. En nadat Sanjay extra computers had gebracht en de kinderen hun nieuwe schoolspullen en uniformen in ontvangst hadden genomen (ook al zijn de lessen online, er wordt van je verwacht dat je in uniform zit  🙂 ), zijn ze sinds 13 juni weer aan het leren.

De lerares die wij in mei hebben aangesteld, helpt de kinderen nu met de online lessen en eventuele extra ondersteuning.

Wet- en regelgeving

Naast al onze werkzaamheden voor de projecten zijn wij de laatste maanden ook actief geweest om te voldoen aan de diverse wet- en regelgevingen.

Al vanaf de start zijn wij een stichting met een ANBI status (voor meer informatie zie www.anbi.nl) waarmee wij ons conformeren aan de strenge eisen die daaraan gesteld worden. 

Sinds 1 juli jongstleden is echter ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wetgeving heeft onder meer tot doel om de regels over de aansprakelijkheid van bestuurders duidelijker te regelen. Deze wet geldt ook voor stichtingen en scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan. De bedoeling is om wanbestuur te voorkomen en het bestuur en toezicht te verbeteren.

Wij hebben de verplichtingen die vallen onder de WBTR verwerkt in ons bestuursreglement.

Ook hebben wij de AVG-privacyregels die wij hanteren tegen het licht gehouden en daar waar noodzakelijk aangepast. Ook deze regels worden opgenomen in het bestuursreglement.

Als laatste hebben wij ons ingeschreven in het UBO register. Dit register komt voort uit een Europese regelgeving. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. De bestuursleden van onze stichting zijn geen eigenaar maar hebben wel meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging. Dit betekent dat zij worden aangemerkt als UBO.

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiele stelsel voor fraude, terrorismebestrijding of het witwassen van geld.

Door te voldoen aan de diverse wet- en regelgevingen laten wij zien dat we garant staan voor een betrouwbare, integere stichting die maar één doel voor ogen heeft:

Kansarme kinderen in Nepal een toekomst geven….

Hoort zegt het voort

Wij zijn een kleine stichting met kleinschalige projecten. Persoonlijk en betrouwbaar. Maar we kunnen niets zonder jullie steun, op welke wijze dan ook.

Je ontvangt deze nieuwsbrief periodiek omdat je hebt aangegeven interesse te hebben in onze projecten en stichting. Maar om nog meer mensen bekend te maken met Stichting Kanchi vinden wij het leuk als je deze nieuwsbrief doorstuurt naar je familieleden, vrienden en collega’s.

En voor al die familieleden, vrienden en collega’s die nu voor het eerst een nieuwsbrief van ons lezen willen wij zeggen: wat enorm leuk dat je de moeite neemt om tot het einde deze nieuwsbrief te lezen…..

Wil je je ook aanmelden voor deze nieuwsbrieven – wij sturen er ongeveer 3 per jaar – meld je dan aan via onze site  https://stichtingkanchi.nl. Onderaan de pagina kun je je e-mailadres opgeven.

Wil je onze stichting financieel ondersteunen kijk dan op de pagina https://stichtingkanchi.nl/donaties/