header-img

Project Sammaan ECD

Respect early childhood development 

Onderwijs is de best mogelijke weg om te voorkomen dat kinderen, vooral meisjes, al op zeer jonge leeftijd moeten gaan werken en/of worden uitgehuwelijkt. 

Stichting Kanchi werkt al vanaf de oprichting mee om onderwijs op kleuterleeftijd te bevorderen. Het is gebleken dat de doorstroming naar basisonderwijs een belangrijk effect is van kleuteropvang. 

Behalve dat met kleuteronderwijs wordt voorkomen dat jonge kinderen in de vicieuze cirkel van kinderarbeid terecht komen, leren ze spelenderwijs de Nepalese taal naast de regio-gebonden moedertaal. Daarnaast worden kinderen zelfbewuster en ontwikkelen meer eigenwaarde. 

Het gebrek aan onderwijs daarentegen, belemmert de economische ontwikkeling van een bevolking omdat opleiding, zelfvertrouwen en eigenwaarde belangrijke pijlers zijn voor ondernemerschap en het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van welvaart.

En daar waar welvaart is en de economie wordt gedragen door de eigen mensen, is uiteindelijk ontwikkelingshulp vanuit het westen niet meer nodig.

Sinds 2021 zet Stichting Kanchi zich in voor de bouw van kleuterlokalen in de regio Kapilvastu in het zuiden van Nepal. 

Kleuters in deze regio krijgen “onderwijs” op straat of bij iemand thuis. Om de kinderen een veilige omgeving te bieden en de doorstroming naar het basisonderwijs te bevorderen, zorgt Stichting Kanchi voor de bouw van kleuterlokalen op het terrein van basisscholen. 

Het project is in 2008 opgestart door Annette Donker en sinds 2021 overgedragen aan Stichting Kanchi. In Nepal werken we samen met de lokale stichting Sunshine Social Development Organisation.

Ook in 2024 gaan we weer een ECD lokaal laten bouwen. We hebben opdracht verstrekt om een bestaand gebouw te slopen en een nieuw lokaal te bouwen. Het bestaande gebouw is verouderd en onveilig. Naar verwachting kan het nieuwe lokaal eind dit jaar geopend worden.

Gerealiseerd in project Sammaan ECD:
Door Stichting Nepal Sammaan (Annette Donker):
– Ram Dulare ECD in 2013
– Gauri ECD in 2014
– Baluhawa School (5 klaslokalen) in 2015/2016
– Janki ECD in 2018
– Janchetna ECD in 2019
– Durga ECD in 2020
– Kotigram ECD in 2021

Door Stichting Kanchi:
– Gautam Buddha ECD in 2022
– Dharmbhakt ECD in 2023