header-img

Help kansarme kinderen in Nepal

Wij zijn een kleine stichting met directe contacten in Nepal. Daardoor hebben we zeer weinig overheadkosten en worden jouw donaties direct aan de projecten besteed. Op dit moment bieden we ondersteuning aan kinderen in de 3 hieronder beschreven projecten.

  • Kleinschalig
  • Persoonlijk
  • Betrouwbaar

95% van jouw donatie gaat naar het kind!

Steun stichting Kanchi

Geef ze een toekomst

Doneer nu

Projecten

Project Bright Nepal

Bright Nepal is een weeshuis in Kathmandu. Dit project is opgestart in 2014. In dit project zijn nu 30 kinderen opgenomen. Voor deze kinderen werden in eerste instantie alleen de kosten voor de school en schoolspullen betaald. Tijdens de aardbeving in Nepal in 2015 is het pand waarin de kinderen woonden verwoest. Wij hebben toen besloten om extra hulp te bieden en de kosten voor huisvesting te financieren. De gedachte was dat betalen voor de opleiding weinig nut heeft als kinderen nergens veilig kunnen wonen. Dat werd mede mogelijk gemaakt omdat wij in die periode veel extra donaties kregen om hulp te bieden aan het verwoeste Nepal.

Het weeshuis Bright Nepal is opgericht door Dr. Ram Adhar Sharma Pandaey in 2012. Een belangrijke bron van inkomsten voor het weeshuis was zijn pensioen. Toen hij overleed heeft hij het weeshuis nagelaten aan zijn dochter Rama. Rama kwam echter geld tekort om de kinderen goed te kunnen verzorgen en naar school te laten gaan. Onze contactpersoon Sanjay Lama wist dat onze stichting de projecten wilde uitbreiden, en heeft ons in contact gebracht met Rama. De stichting is in 2014 begonnen met het betalen van het schoolgeld voor de kinderen.


In het weeshuis wonen nu 30 kinderen. Rama is de directrice. Er zijn twee didi’s: dat zijn vrouwen die tegen kost en inwoning in het weeshuis werken, wonen en slapen. Zo zijn er altijd vrouwelijke volwassenen in het weeshuis aanwezig, ook ’s nachts. Overdag is er ook een beveiliger aanwezig. Het hebben van een beveiliger is voor weeshuizen verplicht gesteld door de overheid in Nepal.

De kinderen gaan zes dagen per week naar school. De school is aan de overkant van de straat. Na schooltijd zijn ze eigenlijk altijd thuis. In het weeshuis zijn o.a. een gemeenschappelijke (eet)kamer, jongens- en meisjeskamers, een keuken, een voorraadkamer en het kantoor van Rama. En er is ook een door ons ingerichte computerkamer.


Het weeshuis heeft meerdere weldoeners. Naast onze stichting zijn er ook organisaties en mensen in Nepal die bijdragen, met name in natura. Zo is er bijvoorbeeld iemand die wekelijks een zak rijst geeft. Ondanks al deze giften is het nauwelijks mogelijk om rond te komen.

In 2018 hebben we een gezondheidscheck laten uitvoeren en kwamen we er achter dat de kinderen erg ondervoed waren en de hygiëne te wensen overliet.
Sandra is naar Nepal gegaan en heeft samen met een Nepalese verpleegkundige een aantal noodzakelijke acties ondernomen. Zo heeft de stichting alle kinderen naar de tandarts laten gaan en nieuwe matrassen en beddengoed gekocht. Ook verzorgen wij tijdelijk een lunch op school zodat we zeker weten dat de kinderen goed te eten hebben. Sindsdien houden we de gezondheid van de kinderen goed in de gaten.

Project Sunwar

Project Sunwar betaalt de kosten voor de opleiding van kansarme kinderen. Streven is voor de kinderen in het project in ieder geval de basisopleiding (Grade 10 – leeftijd +/- 16 jaar) te betalen. Per kind bekijken we daarna of er nog mogelijkheden zijn voor een vervolgopleiding.

 In project Sunwar zijn nu 6 kinderen opgenomen. 1 uit de familie van Beli, 4 kinderen uit het weeshuis Helpless Colony en 1 kind dat uit Bright Nepal komt en aan een vervolgopleiding is begonnen. Dit project is opgestart in 2013.

Voor de oprichting van de stichting betaalden Merlin en Ronald al de schoolgelden voor de familie van Beli. Deze kinderen zijn bij de oprichting van de stichting opgenomen in project Sunwar. Inmiddels zijn twee neven van Beli klaar met school: één leert middels een praktijkopleiding verder voor elektricien, en de ander voor goudsmid. Bishal, de jongste, zit nog op school. Sunita studeert aan de universiteit voor social work.

De Helpless Colony is een ander weeshuis in Kathmandu. Voor vier kinderen van dit weeshuis betalen wij de schoolkosten. Zij doen het heel goed op school.

Krishna is een jongen die in het weeshuis Bright Nepal heeft gezeten. Hij heeft daar school afgemaakt. Recent is hij bij zijn zus gaan wonen en aan een vervolgopleiding begonnen. De kosten voor deze opleiding betalen wij ook.

Project Bachau

Dit project draait om het opleiden van kinderen in het leren omgaan met computers. Nepal loopt op ICT-gebied nog erg achter. Het idee is dat kinderen met computervaardigheden in de toekomst meer kans maken op een baan.


In 2013 zijn wij met dit project gestart in samenwerking met een organisatie voor vrijwilligerswerk in Kathmandu. 6 kinderen hebben toen een computerdiploma gehaald. Omdat deze kinderen thuis geen computer hebben kunnen zij thuis niet oefenen. Daarom is er nu gekozen voor een andere variant. Binnen het weeshuis Bright Nepal is een computerkamer door ons ingericht waarin de kinderen les krijgen en kunnen oefenen met de computers.

Project Barhabise

In 2021 zijn we gestart met een nieuw project. Project Barhabise. 

In de bergen van Nepal staan vooral overheidsscholen. Deze scholen kennen geen peuter en kleuteronderwijs. Pas vanaf 6-7 jaar gaan de kinderen naar school. In de regio Barhabise heeft de plaatselijke overheid besloten om op 15 scholen ook hier peuter en kleuteronderwijs aan te bieden. De overheid beseft dat de ontwikkeling en stimulering van het brein van jonge kinderen belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Bijkomend voordeel van het naar school gaan van  de jonge kinderen, is dat de ouders meer tijd hebben om te werken.

De kinderen mogen gratis naar school maar de ouders dienen zelf te zorgen  voor 12 schriften, tekenpapier, 12 pennen, kleurpotloden, een boek met alle onderwerpen die geleerd gaan worden, een tas, drinkbeker en een lunchbox. Helaas kunnen veel ouders deze kosten niet betalen en de kans bestaat dat ze daardoor de kinderen thuis houden.

Om dit te voorkomen hebben wij besloten om, voor de ongeveer 500 kinderen, deze kosten op ons te nemen.

Wij zullen ook dit project, zoals je van ons gewend bent, nauwlettend volgen en monitoren.