header-img

Help kansarme kinderen in Nepal

Op dit moment bieden we ondersteuning aan kinderen in 3 projecten.

  • Kleinschalig
  • Persoonlijk
  • Betrouwbaar

95% van jouw donatie gaat naar het kind!

Steun stichting Kanchi

Geef ze een toekomst

Doneer nu

Financiën

Financieel beheer & beleidsplan

De stichting heeft geen winstoogmerk. Met uitzondering van de noodzakelijk te maken exploitatiekosten (zoals bankkosten) worden alle donaties en beschikbare middelen volledig aangewend t.b.v. de uitvoering van onze projecten. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en zien tevens af van het recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten. Ook onze contactpersonen in Nepal, die voor ons de projecten monitoren, werken volledig belangeloos voor stichting Kanchi.

Beleidsplan

Bestuursreglement en WBTR

De stichting voert een boekhouding conform de regelgeving. Jaarlijks worden de jaarstukken door een extern administratiekantoor samengesteld. In onze jaarrekeningen zie je hoe de gelden zijn of worden aangewend. 

Hieronder treft u de link naar de desbetreffende jaarrekeningen en/of jaarverslagen.

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013