header-img

Oktober 2019

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

Na onze nieuwsbrief van april zijn we weer een half jaar verder en is er veel te vertellen. In september heeft Ronald voor de tweede keer dit jaar een bezoek gebracht aan Nepal. In deze nieuwsbrief geven wij een terugblik op dit bezoek.

Project Sunwar

Met project Sunwar ondersteunen wij kansarme kinderen die wij via scholing een kans op een betere toekomst geven.

Het project is 5 jaar geleden gestart met 8 kinderen. De ontwikkelingen binnen het project op een rij:

• Twee kinderen hebben inmiddels de middelbare school afgerond: één van hen is gaan werken en de ander overweegt om door te studeren. Beide kinderen maken geen deel meer uit van het project maar we blijven ze volgen.

• Sunita is inmiddels begonnen aan haar studie aan de universiteit.

• Met de kinderen van de Helpless Colony (het weeshuis waar Koen ooit gewerkt heeft) gaat het goed. Ze draaien goed mee op school en laten goede resultaten zien.

• Project Sunwar is onlangs uitgebreid. Krishna, het oudste kind uit het weeshuis Bright Nepal, is klaar met zijn middelbare school (grade 10) en heeft het weeshuis verlaten. Hij is bij zijn zus gaan wonen en gestart met de tweejarige studie Hotel Management. Omdat Krishna deze opleiding niet zelf kan betalen, hebben wij besloten om hem op te nemen in project Sunwar. Hij heeft al één tentamen met een zeer goed resultaat afgelegd!

Project Bright Nepal

In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen lezen dat er veel vooruitgang is geboekt op het gebied van voeding en de gezondheid van de kinderen. Het doel van het bezoek van Ronald in september was om de in april gemaakte afspraken met Rama (directrice weeshuis) te evalueren en de organisatie en de dagelijkse gang van zaken in het weeshuis verder te verbeteren.

De kinderen zagen er goed uit, waren spontaan en veel vrolijker dan een half jaar geleden. Onze inspanningen vanaf juni 2018 werpen dus duidelijk hun vruchten af. Enorm fijn om te ervaren, het geeft voldoening en energie om door te gaan. Ook Rama is blij met onze ondersteuning en inzet. Met name de wijze waarop wij haar ondersteunen enthousiasmeert haar. Haar vader is ooit begonnen met het weeshuis. Na zijn overlijden heeft Rama het weeshuis geërfd en het voortgezet in de geest van haar vader. Het ontbreekt haar echter aan financiële middelen en inzicht in het organiseren en runnen van een weeshuis. Onze hulp neemt ze graag aan.

Dit keer lag de focus dus op de organisatie en de hygiëne. Als eerste heeft Ronald, samen met Rama en een aantal kinderen, de administratie onder handen genomen. Er zijn ordners gekocht, alle documenten zijn uitgezocht en de dossiers zijn op orde gebracht. Ook zijn er kasten neergezet om de administratie in op te bergen. Een hele verbetering ten opzichte van voorheen (stapels papier op de grond).

Na het ordenen van de administratie was het huis zelf aan de beurt. Ronald heeft schoonmaakspullen gekocht en is samen met de kinderen en Rama het huis gaan schoonmaken.

Tijdens de 10 dagen dat Ronald in het weeshuis was heeft hij iedere dag de kinderen gewezen op hun persoonlijke hygiëne. In Nepal is een aantal, voor ons normale hygiënische handelingen, nog niet standaard: handen wassen na een toiletbezoek, wekelijks de haren wassen, dagelijks jezelf even wassen en handen wassen voor en na het eten (veel mensen in Nepal eten namelijk nog met hun handen). Het zijn simpele dingen die de hygiëne kunnen verbeteren.

Ronald heeft wat regels op papier gezet over persoonlijke hygiëne en het schoonmaken van het huis en deze regels uitgelegd en opgehangen.

Wat ons heeft doen besluiten om uitgebreid op de hygiëne in te gaan is het feit dat afgelopen half jaar twee kinderen buiktyfus hebben opgelopen. Elisha, één van de meisjes, heeft hierdoor zelfs aan de nierdialyse gelegen en is doof geworden, hopelijk tijdelijk. Tijdens het bezoek van Ronald werd duidelijk dat het goed gaat met haar nieren. Binnenkort gaat Elisha naar een gespecialiseerde KNO arts in het ziekenhuis. Deze arts zal onderzoeken wat de reden is van haar doofheid. Dit onderzoek wordt door hem belangeloos uitgevoerd.

Rama heeft een Nepalese sponsor gevonden die een waterfiltersysteem heeft geschonken zodat het water geen bron van besmetting meer kan zijn.

Dagje uit…

Omdat de kinderen niet zomaar het weeshuis uit mogen en er in de omgeving niet veel speelmogelijkheden zijn, heeft Ronald tijdens zijn bezoek in maart, met Rama besproken de kinderen af en toe mee uit te nemen om iets leuks te gaan doen. Hiervoor heeft Sanjay (onze contactpersoon in Nepal en al 17 jaar bevriend met Ronald), een bus met chauffeur geregeld. De kinderen zijn naar Bhaktapur gegaan, een historische Koningsstad in de Kathmanduvallei. Het dagje uit is gecombineerd met een picknick. De kinderen hebben een geweldig leuke dag gehad.

Over het algemeen dus veel positieve berichten vanuit Nepal. Goed om te horen en te zien dat we met zijn allen ons steentje kunnen bijdragen. Binnen een aantal weken zal Elisha naar de KNO arts gaan. Laten we hopen dat we daar straks ook positieve berichten van te horen krijgen…..

Wij houden u op de hoogte!