header-img

Mei 2022

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

In deze nieuwsbrief:

  1. Voorwoord
  2. Nepal Sammaan
  3. Welkom
  4. Bright Nepal
  5. Barhabise

Voorwoord

In Nepal is, net als in Nederland, corona naar de achtergrond verdwenen en gaat het “normale” leven weer door. Al onze kinderen hebben het schooljaar goed afgesloten en starten in mei weer aan een nieuw schooljaar. Fysiek, gelukkig. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat meer scholen zich hebben aangepast aan het digitale tijdperk en online onderwijs op afstand hebben georganiseerd. Voor ons in Nederland was dit voor bijna iedereen al toegankelijk maar in Nepal zijn er maar weinig kinderen die hier gebruik van kunnen maken omdat een groot aantal kinderen thuis geen computer heeft.

Nepal Sammaan

In onze nieuwsbrief van december heb je kunnen lezen dat de oprichtster van Stichting Nepal Sammaan, mw. Annette Donker, ons heeft gevraagd om de activiteiten van haar stichting voort te zetten.  

Zowel onze stichting als Stichting Nepal Sammaan ziet het grote belang in van de opvang van en het geven van onderwijs aan kleuters. Door kinderen al op zeer jonge leeftijd les te geven wordt de kans op doorstroming naar het basisonderwijs vergroot. Met onderwijs wordt ook voorkomen dat kinderen, vooral meisjes, al op zeer jonge leeftijd moeten gaan werken en/of worden uitgehuwelijkt. Daarnaast bevordert (kleuter)onderwijs het zelfbewustzijn van kinderen en ontwikkelen ze meer eigenwaarde. Het gebrek aan onderwijs daarentegen, belemmert de economische ontwikkeling van een bevolking omdat opleiding, zelfvertrouwen en eigenwaarde belangrijke pijlers zijn voor ondernemerschap en het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van welvaart. En daar waar welvaart is en de economie wordt gedragen door de eigen mensen, is uiteindelijk ontwikkelingshulp vanuit het westen niet meer nodig.

Stichting Nepal Sammaan richt zich sinds 2008 op de bouw van kleuterlokalen in de regio Kapilvastu, een regio in het zuiden van Nepal. In dit gebied is weinig opvang voor kleuters als ouders moeten werken. En als dat wel het geval is, dan gebeurt dit op straat of bij iemand thuis. Door het bouwen van kleuterlokalen op het terrein van lagere scholen biedt Stichting Sammaan een veiligere omgeving en bevordert het de doorstroming naar het lager onderwijs.

Nadat Ronald vorig jaar het gebied en diverse kleuterlokalen heeft bezocht, hebben we besloten om dit prachtige project voort te zetten onder de naam Sammaan ECD (Early Childhood Development). In Nepal werken we voor dit project samen met de regionale stichting SSDO.

Momenteel is er nog één lokaal in aanbouw en wij streven naar de bouw van een volgend lokaal in de loop van 2023.

Als u een donatie wilt doen voor dit specifieke project, dan vragen wij u dit te doen onder vermelding van Sammaan ECD, op bankrekening NL82ABNA 0464 4771 82 of via onze donatietool op onze website: https://stichtingkanchi.nl/donaties/

Welkom

Stichting Sammaan is jarenlang ondersteund door vele donateurs, sponsors en belangstellenden. Hiervoor willen wij u allen, mede namens Annette Donker en de kinderen in Nepal, hartelijk danken. Wij heten u welkom bij Stichting Kanchi en hopen dat u ook onze stichting een warm hart zal toedragen zodat wij het mooie werk van Annette kunnen voortzetten.

Wij verwijzen u voor meer informatie over onze stichting en de projecten naar de website www.stichtingkanchi.nl

Project Bright Nepal

Na een aantal hectische jaren door de coronacrisis, het niet kunnen volgen van onderwijs op afstand en het switchen naar een andere school ver uit de buurt van het weeshuis, hebben wij nu een school in de buurt gevonden die ook digitaal onderwijs op afstand kan bieden mocht dat nodig zijn. Vanaf mei, als het nieuwe schooljaar begint, zullen de kinderen hier naartoe gaan.  Omdat de computers in het weeshuis zijn verouderd, zullen wij dit jaar vijf nieuwe computers en een printer aanschaffen.

Project Sunwar

Een van onze jongeren in dit project is klaar met zijn middelbare school. Hij denkt nog na over het volgen van een eventuele vervolgstudie. De andere drie kinderen  zijn over naar het volgende schooljaar en er is één nieuwe leerling bijgekomen in dit project.

Project Barhabise

Na ons besluit om project Barhabise dit jaar voort te zetten zijn ondertussen voor 300 nieuwe kinderen de rugzakken, drinkbekers, lunchboxen, schriften, pennen, potloden en tekenpapier aangeschaft en overhandigd.

Wil je onze stichting financieel ondersteunen maak dan je bijdrage over op onze bankrekening NL82ABNA 0464 4771 82 of via onze website pagina: https://stichtingkanchi.nl/donaties/.