header-img

Help Stichting Kanchi

kansarme kinderen weer een jaar naar school te laten gaan. Met jouw donatie geef je onze kinderen in Nepal betere kansen voor de toekomst.

  • Kleinschalig
  • Persoonlijk
  • Betrouwbaar

95% van jouw donatie gaat naar het kind!

ANBI Status

Wist je dat Stichting Kanchi een ANBI status heeft? Hierdoor kun je belastingvrij doneren aan o.a. goede doelen.

Meer informatie?

Donaties

Fijn dat je Stichting Kanchi een warm hart toedraagt. Er zijn verschillende manieren om ons te ondersteunen:

DONEREN

Je kunt eenmalig en periodiek doneren. Dit kan je doen door zelf zorg te dragen voor een bedrag naar de bankrekening van onze stichting over te maken of gebruik te maken van het invulveld hiernaast.

PERIODIEK SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Naast het eenmalig en periodiek doneren kun je ook met belastingvoordeel schenken. 

Een periodieke schenking leg je dan voor minimaal 5 jaar vast en is volledig aftrekbaar. Hoe groot jouw belastingvoordeel is hangt af van de belastingschijf waarin je valt.

Lees meer.
Download het formulier: Periodieke gift in geld

NALATENSCHAP

Steeds meer mensen kiezen er voor om (een deel van) hun erfenis na te laten aan onze stichting. Wilt ook u Stichting Kanchi geld of goederen nalaten dan moet u dat vastleggen in een testament. Een zelf geschreven document is in dit geval niet rechtsgeldig. 

Er zijn 2 manieren om aan ons na te laten:

Stichting Kanchi krijgt een legaat

Een legaat is een bepaling in het testament die aangeeft dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (b.v. kunst, sieraad of aandelenportefeuille) nalaat.

Stichting Kanchi als erfgenaam benoemen

Als (mede)erfgenaam heeft Stichting Kanchi alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. 

Vrijstelling van erfbelasting

Omdat Stichting Kanchi een ANBI status heeft zullen zowel de legaten als de erfenis vrij zijn gesteld van erfbelasting.

NALATENSCHAPSCOACH

Wij begrijpen als geen ander dat het regelen van uw nalatenschap niet altijd eenvoudig is. Als u meer informatie wilt hebben over het nalaten of het periodiek schenken neem dan contact met ons op. Onze nalatenschapscoach kan u verder informeren.