header-img

December 2022

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

Projecten

Na 2 coronajaren was 2022 eindelijk weer een jaar waarin we ons konden richten op het voortzetten van onze projecten. En onze kinderen konden zich gelukkig weer volledig richten op hun schoolprestaties. De totaal 34 kinderen van onze projecten Bright Nepal en Sunwar zijn met goede resultaten over gegaan naar een hogere klas.

Het project Barhabise waarbij wij schoolspullen verzorgen voor 500 kinderen is afgelopen jaar voortgezet en de kinderen zijn dolblij met de pennen, schriften, tekenpapier, kleurpotloden, rugzak, drinkbeker en lunchbox.

Tevens hebben wij afgelopen jaar kunnen gebruiken om ons verder te verdiepen in het nieuwe project Sammaan ECD. In dit project worden leslokaaltjes  gebouwd voor kleuters in de regio Kapilvastu in het zuiden van Nepal. Het project is ruim 10 jaar geleden door Annette Donker gestart en in oktober van dit jaar heeft Annette het kleuterlokaal dat nog door haar stichting is gebouwd officieel overgedragen aan de gemeenschap aldaar.

Annette Donker bij de officiële opening.
Annette Donker bij de officiële opening.

Wij gaan dit project volgend jaar een vervolg geven door een lokaal te laten bouwen op het terrein van een basisschool in Yashodhara, Kapilvastu.

Voor dit project zijn wij nog wel op zoek naar donateurs. Kent u iemand of een organisatie die dergelijke projecten wil ondersteunen, dan horen wij dat graag of zien wij een donatie o.v.v. Sammaan ECD tegemoet op onze bankrekening NL82ABNA 0464 4771 82 of via onze website donatiepagina: https://stichtingkanchi.nl/donaties/

Kleuters en kinderen krijgen les in de openlucht. Voor hen bouwen wij een leslokaal.
Kleuters en kinderen krijgen les in de openlucht. Voor hen bouwen wij een leslokaal.
Het terrein bij de basisschool waar het nieuwe lokaal wordt gebouwd.
Het terrein bij de basisschool waar het nieuwe lokaal wordt gebouwd.

DANKWOORD

En ook dit jaar willen wij al onze donateurs, sponsoren, vrijwilligers in Nepal en iedereen die ons een warm hart toedraagt danken voor hun steun. Zonder jullie steun hadden we al dit mooie werk niet voor elkaar gekregen. Wij maken écht een verschil op kleine schaal maar met grote positieve gevolgen.

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2023.