header-img

April 2023

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

Projecten

Sammaan ECD

Na onze oproep in de nieuwsbrief van december 2022 hebben wij vele extra donaties mogen ontvangen. In januari hebben we de begroting van het project Sammaan ECD – locatie Yashodhara, Kapilvastu – rond gekregen. DANK met hoofdletters aan iedereen die bijgedragen heeft aan dit project en uiteraard ook dank aan de donateurs van onze andere projecten.

De start van het leslokaal voor kleuters is onlangs gestart. De materialen zijn ingekocht en de bouwvakkers zijn begonnen met het aanleggen van de fundering. De bouw zal

vermoedelijk 6 maanden in beslag nemen. Parshuram, onze contactpersoon voor dit project, zal de bouw verder in de gaten houden. 

Bright Nepal

Het schooljaar is afgesloten en het nieuwe schooljaar start begin mei.
De kinderen van Bright Nepal zijn allemaal naar een volgend schooljaar over gegaan en 4 kinderen hebben hun SEE (Secondary Education Examination) met goed gevolg afgelegd. Dit examen is het eindexamen in het middelbare schoolsysteem (grade 10) van Nepal en wordt afgenomen door de Nationale Examencommissie. Alleen met dit SEE diploma mogen ze door naar het hoger middelbaar onderwijs (grade 11 en 12).

Sunwar

Ook de 4 kinderen in ons Sunwar project zijn door naar het volgende leerjaar.

Barhabise

Het project Barhabise, waarvoor wij schoolspullen verzorgen voor 50 kinderen, is het afgelopen jaar voortgezet.
Voor 2023 is het niet zeker of we dit project kunnen voortzetten aangezien er wellicht ook een andere stichting is die dit wil ondersteunen. We wachten de ontwikkelingen even af.

DONEREN

Blijft u ons alstublieft steunen zodat wij ook volgend jaar weer een ECD centre kunnen bouwen en wij onze kinderen naar school kunnen laten gaan voor een betere toekomst.

Uw kunt uw donaties op verschillende manieren aan ons overmaken door:

1: het rechtstreeks over te maken op onze bankrekening NL82ABNA 0464 4771 82

2: een periodieke betaling te doen op onze bankrekening

3: gebruik te maken van onze donatiepagina op onze website:

4: onze stichting een legaat toe te kennen in uw testament

5: onze stichting als erfgenaam te benoemen

Wij begrijpen dat het regelen van uw nalatenschap niet altijd eenvoudig is. Als u meer informatie wilt hebben over het nalaten of het periodiek schenken neem dan kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingkanchi.nl of bellen met Ronald Lommerse op 06-51488375.