header-img

April 2019

Nieuwsbrief April 2019

Nieuwsbrief Stichting Kanchi

In de nieuwsbrief van oktober 2018 hebben we uitgebreid verteld over het project Bright Nepal. Aanleiding was de gezondheidsscreening van de kinderen vorig jaar. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder en is er veel werk verzet. In deze nieuwsbrief leest u hoe het nu gaat met de kinderen van Bright Nepal.

Ook de kinderen in het andere project komen weer aan bod. Ronald is in maart afgereisd naar Nepal en heeft alle kinderen die wij ondersteunen een bezoek gebracht.

Project Bright Nepal

Na het bezoek van Sandra in juli vorig jaar is er een aantal veranderingen in het weeshuis Bright Nepal doorgevoerd en zijn er afspraken gemaakt met de directeur Rama. Daarna was het voor ons van belang om te monitoren of de gemaakte veranderingen en afspraken werden nageleefd. Het monitoren is gedurende een half jaar gedaan door Sunita Luintel, de Nepalese verpleegkundige die de gezondheidsscreening mee had uitgevoerd en betrokken is geweest bij het doorvoeren van de verbeteringen in het weeshuis. Zij heeft elke week het weeshuis, op verschillende tijden, onaangekondigd bezocht. Hieruit bleek dat er zeker vooruitgang is geboekt, al gaat het langzaam. Het eten blijft een punt van zorg. Voldoende groente lukt niet altijd en fruit en vlees zijn prijzig, dat krijgen de kinderen dan ook sporadisch.

Op 7 december vorig jaar heeft er een bestuursvergadering plaats gevonden met de Nepalese bestuurders van het weeshuis Bright Nepal. Namens onze stichting waren daar aanwezig: onze Nepalese contactpersoon Sanjay Lama, Mariet (een Nederlandse collega van een andere stichting, die op dat moment in Nepal was) en Sunita Luintel. Tijdens deze vergadering is het afgelopen half jaar geëvalueerd en hebben wij onze punten van zorg over met name het eten, uitgesproken.

Afgelopen februari hebben we wederom een gezondheidscheck laten uitvoeren bij de kinderen. Ook hieruit blijkt dat er verbeteringen te zien zijn en dat het fysiek beter gaat met de kinderen, maar dat het nog niet optimaal is.

Ronald is afgelopen maart naar Nepal gegaan en heeft zich een reëel beeld kunnen vormen van de situatie op dit moment. Hij heeft elke dag het weeshuis en de kinderen bezocht en gesproken. De kamers zagen er netjes uit, het huis was schoon en er lag voldoende voedsel in de voorraadkamer met een kleine hoeveelheid groente. De kinderen waren vrolijk. Ronald heeft een paar keer meegegeten en werd door Rama en de kinderen gevraagd om als “vader figuur” op een Parents Day van school de festiviteiten mee te maken. Een bijzondere ervaring. Er werd veel gezongen en gedanst, ook door de kinderen van Bright Nepal.

De kinderen hebben het enorm naar hun zin op de school, waar naast de lessen ook veel aandacht is voor sport, dans en muziek.

Tijdens zijn verblijf heeft Ronald diverse gesprekken gevoerd met Rama en zijn er hernieuwde afspraken gemaakt om verdere verbeteringen door te voeren. Hij heeft onderhandelingen gevoerd met de school en een nieuwe prijs voor de schoolkosten voor de komende drie jaar vast kunnen leggen. Ook heeft Ronald aan de kinderen gevraagd naar hun liefste wensen. Naast een voetbal, springtouw, poppen en een badmintonset is hun allergrootste wens een televisie. Ze geven aan dat ze weinig speelmogelijkheden hebben en zich vaak vervelen. En aangezien een sponsor bereid is gevonden om de kosten van 2 televisies (1 voor de jongens en 1 voor de meisjes) op zich te nemen, hebben we besloten om de televisies voor hen te kopen. Dit nieuws werd met groot enthousiasme ontvangen door de kinderen.

We blijven ons project Bright Nepal intensief volgen!

Project Sunwar

Met de kinderen van project Sunwar gaat het goed.:

• Sunita wordt in mei 21 jaar en werkt sinds kort voor de overheid. Ze wil verder studeren en start in juli op een (overheids)universiteit. Ze gaat dan in de ochtend naar de universiteit om social work te studeren, en in de middag naar haar werk.

• Suman is gestopt met werken bij de edelsmid en weer naar school terug gegaan en zit in klas 10.

• Arjun werkt in een schoenenzaak maar wil weer naar college.

• Bishal zit inmiddels in groep 8.

Met de kinderen van de Helpless Colony, het weeshuis waar Koen een aantal jaren geleden vrijwilligerswerk heeft gedaan, gaat het goed. Vier van de kinderen ondersteunen wij om naar een goede school te kunnen gaan.

• Santosh, Manju en Pabin gaan naar groep 7

• Utsav gaat naar groep 10

Ook hier heeft Ronald met de school onderhandeld over de schoolkosten voor het komend jaar en een goede prijs kunnen vastleggen.

Tot zover onze nieuwsbrief. Wij blijven ons inzetten voor deze kinderen zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan. Wij hopen dat u ons financieel blijft ondersteunen zodat wij dit mogelijk kunnen blijven maken.

Hartelijk dank.